ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 ต.ค. 2562
2 ประกาศการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 มิ.ย. 2562
3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
25 ก.พ. 2562
4 ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
14 ก.พ. 2562
5 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 และเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ก.พ. 2562
6 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ม.ค. 2562
7 ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 ม.ค. 2562
8 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 ม.ค. 2562
9 กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ม.ค. 2562
10 ประกาศเกี่ยวกับการประชุมสภา อบต.นาเขลียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6