ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 มี.ค. 2565
2 ประาสัมพันธ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ก.พ. 2565
3 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
06 ต.ค. 2564
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
17 ก.ย. 2564
5 ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
20 ส.ค. 2564
6 เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
09 ส.ค. 2564
7 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปถูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เฉพาะการจัดก็บภาษีที่ดินที่ดินและสิ่งปถูกสร้าง (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 ก.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
27 ก.ค. 2564
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
19 ก.ค. 2564
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
19 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8