ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศประชุมสภาอบต.นาเขลียงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
03 มิ.ย. 2559
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
29 เม.ย. 2559
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
364
29 เม.ย. 2559
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง การยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
25 พ.ย. 2558
55 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
01 ต.ค. 2558
56 นัดประชุมสภา อบต. นาเขลียง สมัยสามัญ
527
02 ธ.ค. 2557
57 เรียกประชุมสภา อบต. นาเขลียง
491
05 พ.ย. 2557
58 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
330
01 ต.ค. 2557
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
432
26 ก.ย. 2557
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
388
23 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8