ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี ประจำปี พ.ศ. 2553 – 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
894
03 ส.ค. 2552
72 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1730
21 ต.ค. 2551
73 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี ประจำปี พ.ศ.2552 - 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
770
28 ก.ค. 2551
74 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
677
02 พ.ย. 2550
75 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี ประจำปี พ.ศ. 2551 – 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
657
25 ก.ค. 2550
76 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2550-2552
676
04 ต.ค. 2549
77 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
638
04 ต.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8