ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
11 ก.พ. 2563
22 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.นาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
322
28 ม.ค. 2563
23 อบต.นาเขลียง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
02 ม.ค. 2563
24 ประกาศเรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
17 ธ.ค. 2562
25 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
15 ต.ค. 2562
26 ประกาศการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
10 มิ.ย. 2562
27 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
299
25 ก.พ. 2562
28 ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
14 ก.พ. 2562
29 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 และเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
02 ก.พ. 2562
30 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
25 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8