ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
24 ม.ค. 2562
32 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
23 ม.ค. 2562
33 กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
10 ม.ค. 2562
34 ประกาศเกี่ยวกับการประชุมสภา อบต.นาเขลียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 ต.ค. 2561
35 แผ่นพับขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
25 มิ.ย. 2561
36 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
18 เม.ย. 2561
37 ประกาศสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 และเริ่มประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
06 ก.พ. 2561
38 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี ไปชำระภาษี ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
18 ธ.ค. 2560
39 ประกาศ เรื่อง นโยบายคูณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
195
20 ก.ค. 2560
40 ประกาศการประชุมสภาอบต. นาเขลียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
01 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8