ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
192
31 พ.ค. 2560
42 ประชาสัมพันธ์คู่มือให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
192
31 พ.ค. 2560
43 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
203
31 พ.ค. 2560
44 ประกาศการเรียกประชุมสภาอบต. นาเขลียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
173
29 พ.ค. 2560
45 รายงานผลการประเมินโครงการสรงน้ำหลวงพ่อปลอด หลวงพ่อบัว พ่อท่านตาขาว พ่อท่านคล้าย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 เม.ย. 2560
46 ประกาศอบต.นาเขลียง เรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.นาเขลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
26 เม.ย. 2560
47 ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี ไปชำระภาษีปี 2560 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
172
15 ธ.ค. 2559
48 ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
455
13 ก.ย. 2559
49 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นาเขลียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
03 ส.ค. 2559
50 อบต.นาเขลียง รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน
409
28 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8