ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.114-03 สายนาเขลียง หมู่ที่ 2,6 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 เม.ย. 2563
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 มี.ค. 2563
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเฉลิมราษฎร์เชื่อมต่อตำบลกะเปียด หมู่ที่ 3 ตำบลนาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 มี.ค. 2563
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเฉลิมราษฎร์เชื่อมต่อตำบลกะเปียด หมู่ที่ 5 ตำบลนาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 มี.ค. 2563
5 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาเขลียง เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคหมูที่ ๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็
168
23 ม.ค. 2561
6 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุวิทย์ สุมน – บ้านนายจบ ทองใหม่(ถนนสายไทรฉีกขา) หมู่ที่ 1 ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
69
05 ก.ค. 2560
7 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายทานพอนาเขลียง – บ้านนายปรีชา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ก.ค. 2560
8 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย นศ 4106 ทางหลวงหมายเลข 4104 ตอนแยก ทล 4105 (สี่แยกนาเขลียง) – เขตเทศบาลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 เม.ย. 2560
9 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมคลองกะเบียด (บริเวณหน้าบ้านนายสมศักดิ์) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 มี.ค. 2560
10 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายตอบ-สายแยกสวนปาล์ม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8