ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาเขลียง เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคหมูที่ ๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็
103
23 ม.ค. 2561
2 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุวิทย์ สุมน – บ้านนายจบ ทองใหม่(ถนนสายไทรฉีกขา) หมู่ที่ 1 ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 ก.ค. 2560
3 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายทานพอนาเขลียง – บ้านนายปรีชา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 ก.ค. 2560
4 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย นศ 4106 ทางหลวงหมายเลข 4104 ตอนแยก ทล 4105 (สี่แยกนาเขลียง) – เขตเทศบาลไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 เม.ย. 2560
5 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมคลองกะเบียด (บริเวณหน้าบ้านนายสมศักดิ์) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 มี.ค. 2560
6 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายตอบ-สายแยกสวนปาล์ม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 มี.ค. 2560
7 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 ก.พ. 2560
8 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนาเขลียง – หมู่บ้านเคหะนาเขลียง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 ก.พ. 2560
9 ป.ป.ช.1 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายลาดยางสายบ้านนาเขลียง (ห้วยหลุด - เขตกะทูน) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 ก.พ. 2560
10 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดกลาง แบบถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านปลายเภา ตำบลนาเขลียง ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
13 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8