ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนนน้ำล้น-บริเวณสวนนายประหยัด ขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 ส.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายปลายเภา-ห้วยกลาง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
10 ก.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งไฟส่องสว่างจุดเสี่ยงภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
64
19 ส.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.114-03 สายนาเขลียง หมู่ที่ 2,6 ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
15 เม.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนนน้ำล้น-บริเวณสวนนายประหยัด ขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
07 เม.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโดรงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ เริ่มบริเวณบ้านนายไสว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 เม.ย. 2563
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
31 มี.ค. 2563
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเฉลิมราษฎร์เชื่อมต่อตำบลกะเปียด หมู่ที่ 3 ตำบลนาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
31 มี.ค. 2563
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเฉลิมราษฎร์เชื่อมต่อตำบลกะเปียด หมู่ที่ 5 ตำบลนาเขลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
31 มี.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.เฉลิมราษฎร์เชื่อมต่อตำบลกะเปียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
23 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9